Đã có 11 thành viên trên sàn phái sinh

UBCKNN vừa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cho Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), nâng tổng số lượng thành viên lên 11.
Đã có 11 thành viên trên sàn phái sinh

Theo đó, ACBS được thực hiện các hoạt động gồm môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Ngoài ra, ACBS còn được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của công ty và các khách hàng môi giới của công ty; bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho các thành viên không bù trừ và các khách hàng của thành viên không bù trừ đó.

Trước ACBS, HNX đã chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) là thành viên thứ 10 của thị trường chứng khoán phái sinh.

Ngoài ACBS và VDSC, thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh gồm các công ty chứng khoán sau: BSC, SSI, MBS, VCBS, HSC, VND, VPBS, VDSC, KIS.

Trong những tháng cuối năm, dự kiến, thị trường chứng khoán phái sinh sẽ đón thêm một số thành viên giao dịch mới.

Theo HNX , Sở vừa tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MAS), có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng và Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank Securities – CTS), có vốn điều lệ 976 tỷ đồng. Sở đang xem xét các hồ sơ này theo quy định.

Trong tháng 8, mặc dù giao dịch trên thị trường giảm so với tháng trước, tuy nhiên số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối  tháng 8, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 43.453 tài khoản, tăng 9,64% so với tháng trước.

Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (98,7%). Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 0,76% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Trong đó, hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán giảm so với tháng 7, chiếm 0,71% khối lượng giao dịch. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 tăng 12,4% so với tháng 7, tuy nhiên cũng chỉ chiếm 0,13% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

 >> 6 tháng đầu năm, thanh khoản thị trường phái sinh tăng mạnh

Có thể bạn quan tâm