Đà Nẵng thu hồi hơn 144,2ha đất nông nghiệp tại 7 quận, huyện

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 7 quận, huyện trên địa bàn…

Kế hoạch sử dụng đất
Đà Nẵng công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 7 quận, huyện. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, các quận được công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2023 bao gồm: quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, quận Liên Chiểu, quận Thanh Khê, quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang.

Tại quận Sơn Trà, Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch thu hồi 1,07ha đất phi nông nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp gần 1,3ha và 0,4ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

quận Ngũ Hành Sơn, sẽ thu hồi 4,8ha đất nông nghiệp, 2,9ha đất phi nông nghiệp. Đồng thời, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với 8,8ha, và 0,0159ha chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Đối với quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thu hồi gần 4,8ha đất nông nghiệp, 8,3 ha đất phi nông nghiệp, về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp sẽ là 7,9ha.

Quảng cáo

Còn quận Thanh Khê, kế hoạch sẽ thu hồi 6,6ha đất phi nông nghiệp và chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với 0,3ha, bên canh đó chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với 0,09ha.

Cùng với đó, tại quận Hải Châu có kế hoạch  thu hồi gần 4ha đất phi nông nghiệp và chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với 0,43ha, sẽ chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với 0,03ha.

Tương tự, quận Cẩm Lệ sẽ phải thu hồi 9,4ha đất nông nghiệp, 3,5ha đất phi nông nghiệp. Riêng chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp sẽ chuyển đổi 11,9ha và 1,7ha sẽ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất ở.

Riêng huyện Hoà Vang, là địa phương có diện tích thu hồi đất nông nghiệp nhiều nhất hơn 130ha và 27ha đất phi nông nghiệp. Huyện cũng chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp với 125,7ha, chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 2ha.

Cũng liên quan tới vấn đề sử dụng đất, giao đất, trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định thành lập tổ công tác tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Tổ công tác này do ông Trần Quốc Hùng, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ rà soát, đánh giá, phân tích, phân nhóm các vướng mắc trong việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Trong đó, tập trung vào các trường hợp trước đây đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia