Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) đặt mục tiêu doanh thu đạt 400 tỷ đồng trong năm 2023

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ghi nhận doanh thu đạt 385.29 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 224.61 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sẽ lần lượt tăng 3,8% và 2,4% so với năm trước...
Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đặt mục tiêu doanh thu đạt 400 tỷ đồng
Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) đặt mục tiêu doanh thu đạt 400 tỷ đồng trong năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán: HHS) mới công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến diễn ra vào ngày 7/4.

Theo tài liệu, về tình hình kinh doanh trong năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu đạt 385,29 tỷ đồng, giảm 25,38% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng giảm 4,99% so với cùng kỳ, đạt 224,61 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 221,99 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,62% so với thực hiện năm 2021. 

Tính đến hết ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy là 4.492 tỷ đồng. Nợ phải trả là 326,45 tỷ đồng, nợ ngắn hạn là 315,14 tỷ đồng. 

Sang năm 2023, Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đặt mục tiêu doanh thu đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 230 tỷ đồng; lần lượt tăng 3,8% và 2,4% so với thực hiện trong năm 2022.

Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cho biết, nhiệm vụ quan trọng trong 2 - 3 năm tới là tiếp tục tập trung cho các dự án bất động sản. Đây là giai đoạn đầu tư cao điểm của các dự án bất động sản, kết quả kinh doanh từ các dự án bất động sản dự kiến sẽ tiếp tục được hạch toán với kết quả tốt trong các năm tới. Song song là đảm bảo duy trì và phát triển thị phần và thương hiệu các dòng xe tải của công ty đang kinh doanh.

Ngày 7/4, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hải Phòng.
Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch sáng ngày 17/3, giá cổ phiếu HHS ghi nhận ở mức 4.110 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy còn có tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%. Bước sang năm 2023, công ty dự kiến phát hành tối đa 25,7 triệu cổ phiếu HHS với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 8 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện trong năm 2023 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.

Ngày 7/4, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hải Phòng.

Có thể bạn quan tâm