Đề xuất hơn 23.5000 tỷ đồng xây 2 dự án cao tốc Bắc - Nam qua Phú Yên, Khánh Hoà

Hai dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 - 2025 là Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang có tổng mức đầu tư ước tính hơn 23.500 tỷ đồng.
Đề xuất hơn 23.5000 tỷ đồng xây 2 dự án cao tốc Bắc - Nam qua Phú Yên, Khánh Hoà

Ban quản lý dự án 7 vừa trình Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 gồm Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang hơn 23.500 tỷ đồng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong ước tính hơn 11.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị hơn 8.000 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là hơn 1.268 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư dự án thành phần Vân Phong - Nha Trang ước tính hơn 12.504 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng khoảng hơn 8.300 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng hơn 2.300 tỷ đồng.

Dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong có chiều dài tuyến chính khoảng 47 km và phạm vi nút giao cuối tuyến kết nối Quốc lộ 1 khoảng hơn 1 km.

Dự án đi qua 5 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Phú Yên, gồm Tuy An, Tuy Hòa, Phù Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa.

Điểm đầu dự án tại Km0+000 (điểm cuối dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh) thuộc địa phận thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.

Điểm cuối tại Km48+052 tại vị trí kết nối với Quốc lộ 1A (lý trình tuyến Quốc lộ 1) thuộc địa phận xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa.

Với dự án thành phần Vân Phong - Nha Trang, theo đề xuất, dự án có tổng chiều dài 84 km, đi qua 4 huyện thị, thành phố của tỉnh Khánh Hòa, gồm Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Diên Khánh.

Điểm đầu dự án tại Km285+000 vị trí giao với đường dẫn phía Nam hầm Cổ Mã thuộc địa phận xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh.

Điểm cuối tại Km369+000 vị trí giao với QL27C thuộc xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh (kết nối với dự án thành phần Nha Trang - Cam Lâm)

Giai đoạn phân kỳ, hai dự án thành phần được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ được đầu tư với quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 120 km/h.

Riêng với dự án Vân Phong - Nha Trang, giai đoạn hoàn chỉnh, đoạn đầu tuyến Km285+000 - Km287+000 sẽ được thiết kế với tốc độ 80 - 100 km/h phù hợp với đường dẫn phía Nam hầm Cổ Mã có vận tốc thiết kế 80 km/h.

Có thể bạn quan tâm