Doanh thu SCIC đạt gần 10.700 tỷ đồng năm 2022

Trong cơ cấu doanh thu của SCIC, doanh thu cổ tức chiếm gần 77% đạt 8.222 tỷ đồng, vượt 41% kế hoạch cả năm; doanh thu bán vốn đạt 1.358 tỷ đồng.

Tại hội nghị tổng kết cuối năm, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho biết, doanh thu SCIC năm 2022 đạt 10.698 tỷ đồng, vượt 51% kế hoạch. Trong đó, doanh thu cổ tức đạt 8.222 tỷ đồng, vượt 41% kế hoạch cả năm; doanh thu bán vốn đạt 1.358 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của tổng công ty đạt 6.785 tỷ đồng, vượt 89% kế hoạch nhưng giảm 19% so với cùng kỳ năm 2021.

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã tiếp nhận 10 doanh nghiệp với tổng vốn Nhà nước là 8.524 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ 13.548 tỷ đồng. SCIC cũng đẩy mạnh thoái vốn Nhà nước và thực hiện bán vốn thành công tại 26 doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng đã có Quyết định số 1479/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Theo đó, SCIC tiếp tục phối hợp các Bộ, ngành để chuyển giao vốn nhà nước tại DN trong thời gian tới.

doanh thu SCIC
Doanh thu SCIC năm 2022 đạt 10.698 tỷ đồng, vượt 51% kế hoạch.

Về công tác quản trị doanh nghiệp, SCIC tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp quản trị thông qua vai trò cổ đông nhà nước, tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các doanh nghiệp trong danh mục. Đặc biệt, tập trung tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty có quy mô vốn lớn, mới tiếp nhận có tình hình tài chính phức tạp mới tiếp nhận và đầu tư như Tổng công ty Sông Đà – CTCP (Sông Đà), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA), Tổng công ty Thép Việt Nam (VnSteel), Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM)…

Về công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã bán vốn và thực hiện bán vốn thành công tại 26 doanh nghiệp. Bán vốn thành công tại CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID), doanh thu bán vốn là 319 tỷ đồng (không ghi nhận vào doanh thu của SCIC theo quy định tại Thông báo số 281/TB-VPCP). Doanh thu bán vốn tại 25 doanh nghiệp còn lại đạt 1.358 tỷ đồng, trên giá vốn 337 tỷ đồng, chênh lệch bán vốn là 1.021 tỷ đồng.

Về tình hình triển khai hoạt động đầu tư, SCIC đã triển khai nghiên cứu một số cơ hội đầu tư, như đầu tư tái cơ cấu bệnh viện Giao thông vận tải, xây dựng cơ chế sử dụng Quỹ khoa học và Công nghệ, dự án Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay (bên trong Cảng HKQT Long Thành), dự án Cảng đầu nguồn và hệ thống đường ống cung cấp nhiên liệu tàu bay cho Cảng HKQT Long Thành, dự án Cảng Cái Mép Hạ, phương án đầu tư mua cổ phần một số ngân hàng thương mại.

Năm 2023, SCIC đưa ra các chương trình công tác lớn như tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng thể chế, chiến lược; tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước; quản trị doanh nghiệp; tái cơ cấu, cổ phần hóa và bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, tập trung vào các tập đoàn, tổng công ty trong hệ sinh thái của Ủy ban, từng bước thực hiện tốt vai trò nhà đầu tư của Chính phủ tham gia đầu tư vào các ngành, lĩnh vực và dự án trọng điểm.

Có thể bạn quan tâm