Đồng ý bổ sung 3 khu công nghiệp tại Đồng Nai vào quy hoạch

Đồng ý bổ sung 3 khu công nghiệp tại Đồng Nai vào quy hoạch

Ba khu công nghiệp được bổ sung vào Quy hoạch gồm: Khu công nghiệp Long Đức 3; Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp; Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Cụ thể, các khu công nghiệp được bổ sung vào Quy hoạch gồm: Khu công nghiệp Long Đức 3 (diện tích 253 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai); Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (diện tích 2.627 ha tại xã Bàu Cạn và xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai); Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (diện tích 3.595 ha tại xã Xuân Quế và xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Với các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, không có sự thay đổi.

UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện.

Quảng cáo

Đơn vị này cũng được yêu cầu chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp này trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Đồng Nai đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 9/8/2017 và điều chỉnh bổ sung theo mục 18 Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tương ứng với chỉ tiêu diện tích đất khu công nghiệp được điều chỉnh tại văn bản số 1005/TTg-NN ngày 1/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng giao nhiệm vụ UBND tỉnh Đồng Nai phân kỳ thực hiện quy hoạch 3 khu công nghiệp nêu trên theo các giai đoạn trên cơ sở đảm bảo: phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tính đồng bộ với đầu tư kết nối hạ tầng, hạ tầng xã hội (nhà ở, thiết chế văn hóa, xã hội, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp), bảo vệ môi trường; xác định hợp lý diện tích các khu công nghiệp trong giai đoạn quy hoạch tỉnh Đồng Nai chưa được phê duyệt để đảm bảo tính khả thi; không ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác quỹ đất xung quanh cảng hàng không quốc tế Long Thành.

 

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện các quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai.

Thứ bảy, 12/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia