HAGL bị xử phạt vì cho cổ đông vay trăm tỷ đồng

HAGL bị xử phạt vì cho cổ đông vay trăm tỷ đồng

HAGL bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Theo đó, công ty phát sinh khoản giao dịch cho vay với bên liên quan là cổ đông cá nhân trong năm 2021.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) với tổng số tiền 245 triệu đồng. 

Theo đó, HAGL bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông khi trong năm 2021, công ty có khoản giao dịch cho vay với bên liên quan là cổ đông cá nhân.

Việc xử phạt này căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156 ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128 ban hành ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156.

Dù không công bố chi tiết danh tính cổ đông cho vay song theo thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của HAGL thì cuối năm 2021, tập đoàn này cho ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT vay hơn 102 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm. Tại thời điểm cuối năm ngoái, bầu Đức là cổ đông lớn nhất nắm 34,5% vốn của HAGL.

Tại ngày 30/6, theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý II của HAGL thì khoản vay trăm tỷ với bầu Đức đã không còn xuất hiện.

Quảng cáo

Một số khoản cấp tín dụng cá nhân khác như cho vay ngắn hạn hơn 251 tỷ đồng đối với ông Nguyễn Kim Luân, cho ông Nguyễn Ngọc Mai vay tổng cộng 284 tỷ đồng, cho ông Lê Văn Thạch vay 142 tỷ đồng. Đây đều là người có liên quan nhưng không xuất hiện trong báo cáo quản trị.

HAGL cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156 do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, HAGL đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (báo cáo tài chính năm 2021 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán) và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0201/21/NQHĐQT-HAGL ngày 2/1/2021 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, nhóm công ty liên quan trong năm 2021.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng bị xử phạt thêm 60 triệu do theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156 do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021. 

Kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm nay với doanh thu thuần đạt 2.260 tỷ và lợi nhuận sau thuế thu về 657 tỷ đồng, thực hiện 59% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia