Hải Phòng mở thầu dự án xây cầu Lại Xuân và đường tỉnh 352 hơn 1.300 tỷ đồng

Theo thiết kế, cầu Lại Xuân vượt sông Đá Bạch có chiều dài 786 m; đường dẫn hai đầu cầu dài 1.814 m; đường tỉnh 352 có tổng chiều dài tuyến khoảng 13,4 km bắt đầu từ Quốc lộ 10 đến đường dẫn đầu cầu Lại Xuân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng (chủ đầu tư) đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 (ĐT.352).

Cụ thể, dự án Đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng Đường tỉnh 352 (ĐT.352) đang được đấu thầu rộng rãi qua mạng chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 14 Xây dựng cầu Lại Xuân và đường dẫn đầu cầu (giá dự toán 582,07 tỷ đồng; thời gian thực hiện 24 tháng) và Gói thầu số 15 Cải tạo, mở rộng ĐT.352 (giá dự toán 387,092 tỷ đồng; thời gian thực hiện 18 tháng). 2 gói thầu dự kiến lần lượt được mở thầu ngày 14 và 15/1/2023.

Theo kế hoạch, cầu Lại Xuân vượt sông Đá Bạch sẽ được xây dựng với chiều dài cầu khoảng 786m; bề rộng cầu chính 15m, cầu dẫn 12m. Đường dẫn hai đầu cầu với quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt cắt ngang đường rộng 12m, chiều dài khoảng 1.814m, trong đó, phía thành phố Hải Phòng khoảng 1.212m, phía tỉnh Quảng Ninh khoảng 602m.

Cùng với đó, cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt cắt ngang đường rộng 12m, chiều dài khoảng 13,4 km bắt đầu từ Quốc lộ 10 đến đường dẫn đầu cầu Lại Xuân và xây dựng các công trình trên tuyến đảm bảo đồng bộ.

bến phà Lại Xuân
Bến phà Lại Xuân sẽ được thay thế bằng một cây cầu.

Về phân chia chi phí xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352, ngân sách thành phố Hải Phòng sẽ dành khoảng 1.322 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn; chi phí khác và chi phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Còn ngân sách tỉnh Quảng Ninh bỏ ra khoảng 13 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cầu Lại Xuân bắc ngang sông Phi Liệt, thay thế bến phà Đụn hiện nay, nối liền khu vực các xã phía Tây và Tây Bắc huyện Thủy Nguyên với tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời từng bước hoàn thiện mạng giao thông kết nối từ tỉnh lộ 352 thuộc địa bàn Hải Phòng với tỉnh lộ 333 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tạo thành kết nối thông suốt giữa Quốc lộ 18 với Quốc lộ 10, nâng cao năng lực giao thông qua lại trên các tuyến, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của khu vực.

Có thể bạn quan tâm