an ninh lương thực

12:00, 03/01/2023

Ngân hàng thế giới đang tìm cách mở rộng khả năng cho vay để giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và hỗ trợ các nước nghèo.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia