Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

16:15, 23/08/2022

Theo Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030, vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành, mục tiêu đến năm 2025 giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản phấn đấu đạt 7,8 tỷ USD/năm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia