bồi thường

07:15, 03/01/2023

Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ủy quyền cho UBND các quận/huyện thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 66 luật Đất đai 2013, bao gồm toàn bộ công tác thu hồi đất.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia