Bytedance

10:29, 03/11/2021

Người sáng lập ByteDance Zhang Yiming đã từ chức chủ tịch sau khi tuyên bố từ chức giám đốc điều hành vào tháng 5. ByteDance là công ty sở hữu nền tảng Tik Tok đang rất được yêu thích hiện nay.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia