Chủ tịch HĐQT

09:10, 08/04/2018

Công ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (DRH Holdings) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT. Theo đó, ông Đặng Đức Thành sẽ rời vị trí Chủ tịch HĐQT của công ty từ ngày 06/04/2018, thay

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia