cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

16:50, 03/08/2018

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2018–2020, cần khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia