cổ phiếu MWG

Thứ tư lúc 14:43

Các quỹ thành viên là Norges Bank, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company và Samsung Vietnam Secuirities Master Investment Trust đã thoái tổng cộng gần 1,1 triệu đơn vị MWG trong vài ngày qua.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia