dự án FDI

10:46, 30/01/2020

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Hà Nội hiện có 68 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 30,2 triệu USD. Trong đó có 61 dự án 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; 7 dự án liên doanh, liên kết.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia