FTA

18:30, 06/02/2023

Ngoài dự kiến sẽ Hiệp định thương mại tự do với Israel (FTA), Bộ Công Thương sẽ khởi động đàm phán FTA với UAE để mở ra cơ hội hợp tác cho khu vực Trung Đông...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia