Khởi nghiệp

10:02, 05/04/2021

Có tới 90% các ý tưởng, doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại trong giai đoạn đầu. Trong khi các mô hình hỗ trợ cũ vẫn chưa phát huy hiệu quả lớn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia