lệnh ngừng bắn

11:35, 30/12/2019

Đại diện Taliban cho biết họ đã đồng ý sẽ ngừng bắn tạm thời trên khắp lãnh thổ Afghanistan, mở ra khả năng cho một thoả thuận hoà bình với Hoa Kỳ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia