Moderna

14:35, 11/05/2021

FDA đã chấp thuận yêu cầu của Pfizer và BioNTech trong việc cho phép tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi trên cơ sở sử dụng khẩn cấp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia