môi giới bất động sản

15:05, 16/04/2021

Nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam tổ chức và tiếp nhận hồ sơ tham gia chương trình bình chọn danh hiệu trong lĩnh vực môi giới BĐS ở Việt Nam và một số lĩnh vực liên quan.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia