SSI

13:40, 29/10/2022

Theo nghị quyết ĐHCĐ bất thường CTCP Chứng khoán Vpbank (VPBankS) có kế hoạch chào bán 608 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ chào bán 1:0,6816.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia