tập đoàn FPT

07:32, 01/07/2021

Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 trở lại với nhiều tác động tiêu cực, khiến doanh nghiệp (DN) Việt “mắc kẹt” trong bài toán quản trị, kinh doanh, đảm bảo sức khỏe người lao động. Giải bài toán này không còn cách nào khác là DN cần phải chuyển đổi số.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia