Tập đoàn VNPT

09:22, 25/12/2021

Năm 2021, VNPT đã vững vàng vượt qua thách thức thể hiện rõ trách nhiệm của đơn vị chủ lực về VT – CNTT với đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia