Tencent

12:20, 22/08/2022

Các giám đốc điều hành của Alibaba và Tencent đã và đang tập trung vào việc cắt giảm chi phí trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình, từ số lượng nhân viên cho đến các mảng kinh doanh không cốt lõi.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia