thanh toán điện tử

09:10, 16/02/2023

Mang đến tác động tích cực cho nền kinh tế, nhưng dịch vụ mua trước trả sau lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng, đặc biệt ở thế hệ trẻ, những người chưa có cơ sở thu nhập ổn định…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia