Thời trang

10:13, 06/07/2021

Các giám sát viên tại Ralph & Russo đâm đơn kiện nhà sáng lập Tamara Ralph vì chi tiêu hoang phí “không liên quan đến công việc” và cho rằng điều này làm giảm cơ hội tồn tại của công ty.

Chanel N°5: 100 năm biểu tượng
14:27, 05/07/2021
Hạnh Chi
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia