Tiêu dùng

23:30, 16/01/2023

Tổng chi tiêu cho hàng xa xỉ cá nhân của người Hàn Quốc so với cùng kỳ năm ngoái tăng khoảng 24% lên 16,8 tỷ USD, tương đương 325 USD bình quân đầu người.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia