tổng cục hải quan

Thứ năm lúc 16:15

Tổng cục Hải quan vừa có quyết định tạm dừng hoạt động đối với nhiều địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia