trái phiếu

11:29, 17/05/2021

Kỳ hạn trái phiếu dự kiến từ 1 - 5 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, thời gian dự kiến phát hành trong khoảng quý II - quý III/2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia