trạm thu phí BOT

13:05, 10/01/2023

Cục Đường bộ Việt Nam tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí BOT thuộc dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51, đoạn Km0+900 - Km73+600 theo hình thức hợp đồng BOT vào thời điểm 7 giờ ngày 13-1-2023.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia