TS. Cấn Văn Lực

14:56, 22/01/2021

Tại báo cáo nghiên cứu mới đây của TS Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện đào tạo và nghiên cứu BIDV nhận thấy có 5 nguyên nhân cơ bản giải mã sức tăng của thị trường chứng khoán nhưng cũng có thể là một số dấu hiệu rủi ro đang tích tụ cần lưu tâm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia