uber

10:51, 08/12/2020

Công ty khởi nghiệp Aurora đang tiến hành các thoả thuận để mua lại Advance Technologies Group - một công ty con hoạt động của Uber, hoạt động trong lĩnh vực phát triển công nghệ tự lái.

Uber lỗ 1,8 tỷ USD trong năm 2018
07:35, 18/02/2019
Thành Nam
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia