UBND tỉnh Lâm Đồng

15:35, 10/05/2022

Dự án của Công ty Kim Minh Đạt ban đầu có diện tích đến gần 808ha, vốn đầu tư gần 77 tỷ đồng với mục đích trồng rừng, trồng cây cao su kết hợp chăn nuôi gia súc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia