UBND tỉnh Lâm Đồng

18:00, 03/08/2022

Trước đó, năm 2020 Thanh tra Chính phủ nhận định, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định cho CTCP Hoàn Cầu Đà Lạt thuê nhà, đất Dinh I để thực hiện dự án đầu tư Khu dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp trong khi không có trong Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 là vi phạm Luật Đất đai.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia