vietnam airlines

Thứ hai lúc 12:00

Quý IV/2022, Vietnam Airlines tiếp tục báo lỗ sau thuế 10.369 tỷ đồng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Vietnam Airlines chìm trong thua lỗ, đồng nghĩa cổ phiếu HVN có thể bị hủy niêm yết...

Vietnam Airlines dự kiến lại báo lỗ
16:41, 24/06/2022
Ngọc Diệp
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia