HoREA đề nghị bỏ một Chương trong dự thảo Luật PPP

HoREA đề nghị bỏ một Chương trong dự thảo Luật PPP

Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) cho rằng “không cần thiết quy định quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP trong dự thảo Luật PPP, mà nên thống nhất quy định trong Luật Đấu thầu”.

Theo HoREA, Chương III dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Luật PPP) có 3 mục, 15 điều (từ điều 29 đến điều 43). Trong đó, mục 1 quy định chung về lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP (8 điều); mục 2 nói về hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP (4 điều); mục 3 quy định hương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu dự án PPP (3 điều).

Nhưng xét về quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, “dự thảo Luật PPP gần như đã sao chép lại nội dung một số điều khoản trong Luật Đấu thầu, chỉ thay thế từ ‘nhà thầu’ bằng từ ‘nhà đầu tư’”.

Với 15 điều, HoREA cho rằng các quy phạm pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP trong dự thảo luật PPP không thể đầy đủ bằng Luật Đấu thầu (96 điều).

HoREA cho rằng Khoản 1 Điều 107 dự thảo Luật PPP sửa đổi Khoản 3 Điều 1, Khoản 2 Điều 3, Khoản 10 và Khoản 12 Điều 4, Khoản 4 Điều 6, Khoản 2 Điều 15 của Luật Đấu thầu, đã loại bỏ “dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)” ra khỏi Luật Đấu thầu, là không logic và không hợp lý.

Bởi lẽ, trong quá trình thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP theo dự thảo Luật PPP, nếu phát sinh những tình huống, sự cố phải vận dụng theo pháp luật về đấu thầu, thì giữa Luật PPP và Luật Đấu thầu sẽ thiếu sự liên thông.

Quảng cáo

Theo HoREA, Luật Đấu thầu là luật hình thức, luật thủ tục. Pháp luật về đấu thầu quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu đối với các dự án đầu tư theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Đầu tư công; mua sắm sử dụng vốn nhà nước; dự án PPP; dự án có sử dụng đất… để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Trong khi đó, Luật PPP là luật nội dung, trong đó, có quy định phương thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP và do vậy quy định áp dụng Luật Đấu thầu là phù hợp.

“Hiệp hội nhận thấy không cần thiết quy định quy trình, hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong Luật PPP mà nên bổ sung các quy phạm pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP vào Luật Đấu thầu thì hợp lý hơn”, HoREA nêu quan điểm và cho rằng ban soạn thảo nên bỏ toàn bộ Chương III trong dự thảo Luật PPP.

Thay vào đó, ban soạn thảo xây dựng nội dung Điều 29 dự luật như sau:

“Điều 29. Lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu”.

HoREA cũng gợi ý hoàn thiện Khoản 1 Điều 107 Dự thảo Luật PPP, trên cơ sở biên tập lại  các điều khoản thuộc Chương III Dự thảo Luật PPP về lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP,để bổ sung quy định việc lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP vào Luật Đấu thầu.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia