HoSE cắt margin 69 mã chứng khoán

HoSE cắt margin 69 mã chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa công bố danh sách 69 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đến ngày 28/11.

Theo quy định, việc bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 69 mã cổ phiếu này.

Cụ thể, có 18 mã chứng khoán thuộc diện cảnh báo gồm: CIG, DLG, DXV, GAB, HNG, ITA, NVT, OGC, PIT, PTL, RDP, SCD, SGT, SMA, TCR, TNI, TTF, VOS.

Có 18 mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát gồm: AMD, AST, HAG, HOT, HU1, HU3, HVN, JVC, LHG, MCG, PMG, QBS, SII, SJD, THD, TGG, UDC, VFG

2 mã chứng khoán thuộc diện bị đình chỉ giao dịch: FLC, HAI, 

2 mã chứng khoán mà công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: SCS, TDW

Quảng cáo

Có 1 mã chứng khoán chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: VMD.

Có 4 mã chứng khoán mà quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi gái trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp: FUCTVGF3, FUCTREIT. FUEIP100, FUEKIV30.

Có 7 mã chứng khoán mà thời gian niêm yết dưới 6 tháng gồm: ACG, FIR, FUEDCMID, FUEKIVFS, NO1, VAF, VNS.

Có 15 mã chứng khoán mà lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm gồm: AGM, ASP, BCE, HAS, HID, LEC, MHC, POM, PSH, PTC, PVD, SBV, SJF, VDS, VIP.

Dưới đây là danh sách cắt margin 69 mã chứng khoán: 

cắt margin 69 mã chứng khoán
HoSE cắt margin 69 mã chứng khoán

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đến hết thời hạn nộp báo cáo, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính quý 4/2022 của SP, DAG, FLC, HBC, IBC, PGC, SJF, VHC, VNE và VPD...

Thứ sáu, 03/02/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia