KBNN sẽ huy động 100.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý I

KBNN sẽ huy động 100.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý I

Trong quý I này, Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành 100.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách Trung ương năm 2021.

Cụ thể, kỳ hạn 5 năm là 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm là 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm là 35.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm là 35.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm là 10.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm là 10.000 tỷ đồng.

Trong thời gian thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách Nhà nước.

Quảng cáo

Theo số liệu mới nhất từ Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 20/1, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành là 16.000 tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2021 đạt 16 đến 17 năm, lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2021 là 2,49%/năm.

Theo Kho bạc Nhà nước, năm 2021, đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2021 do Bộ Tài chính giao, đảm bảo chỉ tiêu kỳ hạn bình quân danh mục phát hành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện chủ trương về tái cơ cấu ngân sách Nhà nước và nợ công theo hướng đảm bảo an toàn bền vững nền tài chính quốc gia.

Cùng với đó sẽ gắn kết chặt chẽ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp, giữa quản lý nợ, quản lý ngân quỹ, quản lý ngân sách, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nợ công...

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia