Khả năng rút giấy phép, đình chỉ nhiều dự án điện mặt trời

Các dự án điện mặt trời khi thanh kiểm tra mà phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, Nếu vi phạm nghiêm trọng thậm chí rút giấy phép đầu tư, đình chỉ dự án theo các quy định của pháp luật.
Khả năng rút giấy phép, đình chỉ nhiều dự án điện mặt trời

Đó là quan điểm của Bộ Công Thương tại tờ trình gửi Chính phủ về việc phê duyệt đề án Quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Liên quan đến ý kiến của tổng Thanh tra Chính phủ về việc chỉ xem xét đưa vào Quy hoạch điện VIII những dự án đã hoàn thành chưa xác định giá bán điện, đã ký hợp đồng mua sắm thiết bị và đang triển khai thi công (tổng công suất khoảng 636MW), Bộ Công Thương đã có phản hồi.

Cụ thể, Bộ Công Thương cho rằng các dự án nêu trên (trừ các dự án không làm tiếp) đều đã triển khai trên thực tế ở các giai đoạn khác nhau, đã phát sinh chi phí. Vì vậy, để tránh rủi ro về mặt pháp lý, tránh xảy ra khiếu kiện và đền bù cho các nhà đầu tư, Bộ Công Thương đề xuất tiếp tục phát triển các dự án điện mặt trời đã được chấp thuận nhà đầu tư trong giai đoạn đến năm 2030 với tổng công suất 2.360MW.

Theo Bộ Công Thương, tổng công suất này đã giảm so với con số đã báo cáo do một số dự án các chủ đầu tư không làm tiếp.

"Trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra phát hiện dự án nào có vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định, nếu vi phạm nghiêm trọng thậm chí rút giấy phép đầu tư, đình chỉ dự án theo các quy định của pháp luật", Bộ Công Thương khẳng định.

Có thể bạn quan tâm