Khác Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ muốn kéo dài thí điểm xử lý nợ xấu đến hết 2023

Khác Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ muốn kéo dài thí điểm xử lý nợ xấu đến hết 2023

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đến ngày 31/12/2023.

Ngày 14/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 10, cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết thực hiện Nghị quyết 42 thí điểm xử lý nợ xấu.

Nợ xấu được xác định xử lý theo Nghị quyết 42 gồm các khoản nợ xấu phát sinh trước ngày 15/8/2017 và các khoảnvay trước thời điểm này nhưng được xác định là nợ xấu sau ngày 15/8/2017. Các khoản nợ xấu phát sinh sau ngày này được xử lý theo Luật Tổ chức tín dụng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, người thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày báo cáo, cho hay việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 là vấn đề cấp bách, để đẩy nhanh xử lý nợ xấu, khơi thông nguồn vốn, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong điều kiện tác động chưa thể lường hết của dịch. Việc này cũng nhằm cụ thể hoá các chủ trương về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu.

Trường hợp được phê duyệt, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép áp dụng trình tự thủ tục rút gọn và thông qua tại một kỳ họp, vào tháng 5/2022.

Trong khi đó, Chính phủ muốn Nghị quyết 42 thí điểm xử lý nợ xấu kéo dài thêm 2 năm, đến 15/8/2024. 

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đây là khẳng định của ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về những băn khoăn gần đây liên quan đến việc nới room tín dụng.

Thứ năm, 08/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia