Lâm Đồng thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong giai đoạn 2020 - 2022

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng sẽ thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn thị trường diễn biến "nóng", tình trạng phân lô tách thửa tràn lan 2020 - 2022.
quyền sử dụng đất
Mục đích của việc thanh tra lần này nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định số 315/QĐ/STNMT thanh tra việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai các huyện thành phố tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng sẽ thanh việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân trong thời kỳ từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2022.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đây cũng chính là giai đoạn thị trường bất động sản tại Lâm Đồng diễn biến nóng, tình trạng phân lô tách thửa tràn lan, gây nhiễu loạn thị trường. Sở sẽ thanh tra từ 12/6/2023 đến hết cuối tháng. Đoàn thanh tra do ông Trần Viết Dũng, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường là người đứng đầu.

Các đơn vị bị thanh tra là Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và một số bên liên quan như Phòng quản lý đô thị thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện.

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng sẽ kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Di Linh.

Sở Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp làm việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và chấp hành những yêu cầu của Đoàn thanh tra theo quy định pháp luật.

Mục đích của việc thanh tra lần này nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân (cấp đổi, cấp lại, cấp do tách hợp thửa đất,…) trong thời gian vừa qua.

Việc kiểm tra còn nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật của các văn phòng Đăng ký đất đai. Đồng thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm.

Có thể bạn quan tâm