Lợi nhuận quý 2/2023 của PV GAS ước đạt thấp nhất 6 quý

Theo Lãnh đạo PV GAS, trong 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp ước đạt 2.618 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2022 và đây được cho là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 6 quý của công ty.
Lợi nhuận quý 2/2023 của PV GAS ước đạt thấp nhất 6 quý

Cụ thể, trong buổi cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và định hướng, kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS - mã chứng khoán: GAS) ước đạt doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 45.117 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.542 tỷ đồng, bằng 183% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế ước thực hiện 6.035 tỷ đồng, bằng 183% kế hoạch.

Tính riêng trong quý 2/2023, PV GAS ước đạt 2.618 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong vòng 6 quý qua, đây là mức lợi nhuận thấp nhất của PV GAS.

Trong 6 tháng qua, PV GAS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu điều hành, chỉ tiêu sản lượng vượt từ 3-15%, doanh thu vượt từ 13-17%, lợi nhuận trước thuế và sau thuế vượt từ 81-83%, nộp ngân sách Nhà nước vượt từ 57-60%.

Bên cạnh đó, công ty tiếp nhận trên 4,1 tỷ m3 khí ẩm, sản xuất và cung cấp trên 3,9 tỷ m3 khí khô, sản xuất 46,4 nghìn tấn condensate, sản xuất và kinh doanh gần 1,1 triệu tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh quốc tế gần 0,3 triệu tấn).

Về kế hoạch trong 6 tháng cuối năm, PV GAS sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chính liên quan đến công tác vận hành, an toàn, phát triển thị trường, gia tăng tiêu thụ khí, LNG.

Đồng thời, công ty sẽ xây dựng cơ chế chính sách, cước phí, hợp đồng mua bán khí, triển khai các dự án trọng điểm, chế biến sâu, liên kết chuỗi giá trị, thực hiện tái cấu trúc, tăng cường phân tích dự báo, nâng cao công tác quản trị/điều hành, chuyển đổi số và xây dựng hệ thống ERP và thực hiện truyền thông quảng bá thương hiệu...

PV GAS
Tính riêng trong quý 2/2023, PV GAS ước đạt 2.618 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm gần 50%
so với cùng kỳ năm 2022

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức hồi tháng 5, cổ đông của PV GAS đã thông qua kế hoạch năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt hơn 76,4 nghìn tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế giảm hơn 56%, xuống còn 6.539 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, PV GAS ước tính đã hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu và hơn 92% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Mặc dù đặt mục tiêu giảm sâu so với năm cũ, tình hình kinh doanh trong quý 1/2023 của PV GAS vẫn khá tốt. Trong kỳ, PV GAS đạt doanh thu 21,2 nghìn tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 3,42 nghìn tỷ đồng và lãi ròng đạt 3,35 ngàn tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, PV GAS sẽ chia cổ tức 2022 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 36%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 3.600 đồng. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế 2022 sẽ được trích 30% cho quỹ đầu tư phát triển, tương đương 4,38 nghìn tỷ đồng.

Đối với năm 2023, PV GAS vẫn giữ nguyên mức trích quỹ đầu tư phát triển là 30% lãi sau thuế, đồng thời kế hoạch chia cổ tức 20% bằng tiền mặt.

PV GAS
Diễn biến cổ phiếu GAS trong thời gian vừa qua

Trong năm 2023, PV GAS dự kiến sẽ thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu, lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 382,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 20% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 23 nghìn tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/7, thị giá cổ phiếu GAS dừng ở mức 96.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường tương ứng 183.739 tỷ đồng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm