Nâng lãi suất, Novaland đạt thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu 1.750 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) đạt thỏa thuận với trái chủ trong việc gia hạn thời gian đáo hạn với 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 1.750 tỷ đồng…

Theo thông báo của Novaland, các trái chủ đã đồng ý gia hạn đáo hạn lần lượt thêm 1 và 2 năm cho 2 lô trái phiếu NVLH2124002 và NVLH2224006. Trong thời gian gia hạn, lãi suất của 2 lô trái phiếu này sẽ là 11,5%/năm. Như vậy cao hơn lãi suất cố định trước đây với 10,5%.

Cụ thể, về lô trái phiếu NVLH2124002 phát hành ngày 26/4/2021, Novaland đạt thỏa thuận gia hạn thời gian đáo hạn thêm 1 năm, đến ngày 26/4/2025. Theo đó, tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Lô trái phiếu này có giá trị 250 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, trái chủ là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, ngày đáo hạn là 26/4/2024, lãi suất cố định 10,5%/năm và thanh toán lãi 6 tháng/lần. Hiện, người đại diện sở hữu lô trái phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC).

gia hạn
Theo thông báo của Novaland, các trái chủ đã đồng ý gia hạn đáo hạn lần lượt thêm 1 và 2 năm cho 2 lô trái phiếu NVLH2124002 và NVLH2224006

Còn về lô trái phiếu NVLH2224006, Novaland cho biết, hời gian đáo hạn được gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 15/3/2026. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn. Lô trái phiếu này phát hành vào ngày 15/3/2022, có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, lãi suất cố định 10,5%/năm, kỳ hạn 24 tháng và đáo hạn vào ngày 15/3/2024.

Đáng chú ý, ngày 22/3, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Dầu Khí (PSI) - đại diện người sở hữu lo trái phiếu cho biết, Novaland đã không bổ sung tài sản bảo đảm đúng thời hạn cho lô trái phiếu này, vi phạm giá trị tài sản bảo đảm.

Tuy nhiên, sau khi đạt được thoả thuận gia hạn, đại diện trái chủ của hai lô trái phiếu là Công ty chứng khoán BSC và Công ty Chứng khoán PSI đồng ý sẽ không tuyên bố sự kiện vi phạm đối với trái phiếu theo thời gian quy định.

Như vậy, sau một loạt bị áp lực dòng tiền và Nghị định 08, Novaland là một trong những doanh nghiệp đầu tiên thoả thuận được với trái chủ gia hạn trái phiếu.

Mới đây, Novaland cũng công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 nội dung tờ trình. Trong đó có tờ trình về việc phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Mục đích phát hành là để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn. Đồng thời hực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Ngoài ra, Novaland sẽ chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1, giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu việc phát hành thành công thì Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm