Ngân hàng VIB, ABC được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngân hàng VIB, ABC được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) được tăng vốn điều lệ lên 5.644 tỷ đồng, ngân hàng Á Châu (ACB) được tăng vốn lên 10.273 tỷ đồng. Cụ thể, Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) được tăng vốn điều lệ lên 5.644 tỷ đồng, ngân hàng Á Châu (ACB) được tăng vốn lên 10.273 tỷ đồng.
Cụ thể, Ngân hàng VIB được tăng vốn điều lệ từ 4.845 tỷ đồng lên 5.644,425 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu thưởng năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2016 thông qua tại Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2016. Trước đó, VIB đã tăng vốn thêm hơn 600 tỷ đồng cũng bằng hình thức chia thưởng cổ phiếu trong năm 2015.
Ngân hàng ACB được tăng vốn điều lệ từ 9.376 tỷ đồng lên 10.273 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 8/4/2016 thông qua tại Nghị quyết số 1340/TCQĐ-HĐQT.16 ngày 08/4/2016. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 2 ngân hàng thương mại trên thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn, hai ngân hàng có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nguồn vốn bổ sung sẽ giúp TPBank tăng thêm hệ số an toàn vốn, nâng cao năng lực tài chính, tới gần hơn mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 32% năm 2021.

Thứ hai, 21/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia