NHNN chuẩn bị đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền

NHNN chuẩn bị đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (PCRT) họp tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam

Để chuẩn bị cho đánh giá của APG, NHNN đã thành lập Tổ giúp việc phục vụ cho đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam là cán bộ của NHNN và các bộ, ngành liên quan. Tổ giúp việc đã thực hiện rà soát 40 khuyến nghị của FATF, căn cứ yêu cầu của từng khuyến nghị và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành liên quan, xây dựng Kế hoạch tổng thể phục vụ cho đánh giá đa phương của APG.

Liên quan đến nội dung dự thảo, lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng báo cáo ý kiến giải trình của NHNN đối với ý kiến chưa thống nhất của một số bộ, ngành liên quan. Đại diện các bộ, ngành cũng đã cho ý kiến về các nội dung tại dự thảo Kế hoạch tổng thể chuẩn bị cho đánh giá đa phương và thẩm quyền ký ban hành các quyết định, kế hoạch của các Bộ. Đồng thời, các thành viên xin ý kiến về cơ sở pháp lý và cơ quan có thẩm quyền ký phê duyệt Kế hoạch tổng thể phục vụ cho đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam.

Quảng cáo

Ông Lê Minh Hưng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Phó Trưởng Ban thường trực Ban đề nghị thành viên Ban chỉ đạo cho ý kiến thống nhất với NHNN về những nội dung còn có ý kiến khác nhau (06 bộ, ngành) đối với dự thảo Kế hoạch tổng thể phục vụ cho đánh giá đa phương của APG.

Một số nhiệm vụ được Thống đốc đề nghị thực hiện khẩn trương và có sự phối hợp bao gồm xây dựng, dịch thuật báo cáo TC và IO theo đề nghị của NHNN, đào tạo và lựa chọn đối tượng chịu sự quản lý của bộ, ngành và chỉ định, bố trí nhân sự làm việc trực tiếp với Đoàn đánh giá.

Các thành viên Ban cũng được Thống đốc chỉ đạo tăng cường phối hợp, chỉ đạo việc thu thập, tập hợp và cung cấp cho NHNN thông tin, số liệu thống kê theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các báo cáo... để chuẩn bị cho đánh giá đa phương.

Trước đó, tại Hội nghị thường niên lần thứ 20 của APG tổ chức tại Srilanca vào tháng 7/2017, Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đã có quyết định sẽ đánh giá cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam vào tháng 10/2019. Việt Nam đã là thành viên của APG từ tháng 5/2007. APG là thành viên liên kết của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm phí giao dịch trên ATM, POS xử lý qua Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) và phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng.

Thứ hai, 02/08/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia