Nhựa An Phát Xanh bị truy thu 806,26 triệu đồng thuế TNDN

Cục Thuế tỉnh Hải Dương Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Mã chứng khoán AAA - sàn HOSE).
Nhựa An Phát Xanh bị truy thu 806,26 triệu đồng thuế TNDN

Cụ thể, Nhựa An Phát Xanh có hành vi khai sai thuế TNDN dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp năm 2020 và năm 2021.

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Trong đó, phạt hành chính về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp theo Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP với số tiền 123,13 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục, truy thu thuế TNDN là 615,66 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế TNDN 67,47 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt, truy thu thuế lên tới 806,26 triệu đồng.

Trước đó, Nhựa An Phát Xanh vừa đấu giá thành công hơn 55,8 triệu cổ phiếu (chiếm 56% tổng lượng đăng ký chào bán) trên sàn HOSE với giá bình quân 12.000 đồng/cổ phiếu để thu về hơn 670 tỷ đồng. Trong đó, 33 nhà đầu tư cá nhân và 2 tổ chức đã đăng ký với tổng khối lượng là 55,84 triệu cổ phiếu. Toàn bộ số tiền huy động được sử dụng để tái cấu trúc nợ vay và bổ sung vốn lưu động để phát triển kinh doanh, mở rộng sản xuất.

Có thể bạn quan tâm