Nhựa Đông Á bất ngờ dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu

Theo thông tin công bố, việc tạm dừng chào bán cổ phiếu nhằm điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Nhựa Đông Á.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (HoSE: DAG) vừa thông báo về việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ

Công ty cho biết việc tạm dừng trên để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của công ty và mang lại hiệu quả cho công ty. Sau khi có phương án sử dụng vốn mới, Nhựa Đông Á sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho UBCKNN theo quy định và sẽ báo cáo lại vào kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trước đó, Nhựa Đông Á dự định chào bán gần 29,78 triệu cổ phiếu với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu. Tỉ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán này là khoảng 297,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã thông qua kế hoạch huy động 100 tỷ đồng qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo dự kiến, tổng số tiền thu được từ các đợt phát hành trên sẽ được Nhựa Đông Á sử dụng cho việc đầu tư vốn mở rộng các nhà máy sản xuất của các công ty con; đầu tư vốn vào công ty con, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp khác; bổ sung vốn lưu động; và thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác.

Có thể bạn quan tâm