Phát Đạt phát hành trái phiếu để “gom” 230 tỷ đồng cho ba dự án

Số tiền huy động từ phát hành trái phiếu lần này sẽ chi tài trợ vốn cho dự án Phân khu 4, 2 và 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định và tài trợ vốn cho các công ty con để thực hiện dự án ở Bình Dương và TP. HCM.
Phát Đạt phát hành trái phiếu để “gom” 230 tỷ đồng cho ba dự án

HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) vừa thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 4 năm 2021 với tổng giá trị 230 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản, không phải là nợ thứ cấp của công ty và được tự do chuyển nhượng.

Thời điểm phát hành trái phiếu dự kiến là trong tháng 7 này. Kỳ hạn trái phiếu là một năm kể từ ngày phát hành, lãi suất 13%/năm. Giá bán trái phiếu bằng mệnh giá là 100 triệu đồng. Tiền lãi trái phiếu sẽ được trả 3 tháng/lần (trả sau, vào ngày trả lãi), còn tiền gốc trái phiếu sẽ trả một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết việc phát hành trái phiếu lần này là nhằm tài trợ vốn cho dự án Phân khu 4, 2 và 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Đồng thời, công ty cũng tài trợ vốn cho các công ty con để thực hiện dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương và dự án Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu I, TP. HCM.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu trên gồm cổ phiếu của Phát Đạt (bảo đảm bởi bên thứ ba). Số lượng, giá trị tài sản đảm bảo, cách tính giá trị tài sản đảm bảo thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan và quy định tại các văn kiện trái phiếu.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng dưới 100 nhà đầu tư.

Theo báo cáo hợp nhất quý I của Phát Đạt, tại thời điểm 31/3/2021, tổng nguồn vốn của công ty đạt 17.363 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính đạt 2.179 tỷ đồng, tăng gần 15% so với thời điểm đầu năm.

Có thể bạn quan tâm