Phê duyệt Dự án đầu tư hơn 541 tỷ đồng xây dựng hạ tầng KCN Đồng Văn I mở rộng

Phê duyệt Dự án đầu tư hơn 541 tỷ đồng xây dựng hạ tầng KCN Đồng Văn I mở rộng

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 648/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng – khu B tỉnh Hà Nam.

Dự án trên được đầu tư tại phường Bạch Thượng và phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, quy mô 49,06 ha; tổng vốn đầu tư là 541,5 tỷ đồng. Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Nhựa là chủ đầu tư Dự án.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Nam đảm bảo điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án.

Quảng cáo

Bên cạnh đó, phải có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai.

Việc giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất nhỏ, hẹp do Nhà nước quản lý (nếu có) đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (được bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP).

Tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan cập nhật vị trí và quy mô diện tích Khu Công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - khu B vào quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025, đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Hà Nam tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai…

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia