PVN khai thác hơn 18 triệu tấn dầu trong 9 tháng, vượt 6% kế hoạch đề ra

Trong 9 tháng năm 2018, PVN đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 9 tháng đạt 449,1 nghìn tỷ đồng, vượt 20,1% so với kế hoạch.
PVN khai thác hơn 18 triệu tấn dầu trong 9 tháng, vượt 6% kế hoạch đề ra

Thông tin trên được ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết tại Hội nghị giao ban hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2018.

Cụ thể, trong 9 tháng năm 2018, tất cả các đơn vị thành viên đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức đề ra từ 2 đến 15%.

Đặc biệt khai thác dầu thô trong nước vượt 450 nghìn tấn so với kế hoạch, góp phần quan trọng tăng trưởng GDP cả nước 9 tháng đạt 6,98%. Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai và đạt được nhiều hiệu quả. Trữ lượng trong 9 tháng đạt 6 triệu tấn quy dầu.

Tổng sản lượng khai thác khí 9 tháng đạt 7,61 tỷ m3. Sản xuất điện 9 tháng đạt 16,03 tỷ kWh. Sản xuất đạm 9 tháng đạt 1,23 triệu tấn. Sản xuất xăng dầu 9 tháng đạt 6,50 triệu tấn.

Đặc biệt, sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đạt 18,17 triệu tấn, bằng 105,9% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 79,6% kế hoạch năm, trong đó: Sản lượng khai thác dầu 9 tháng đạt 10,56 triệu tấn (khai thác dầu ở trong nước 9 tháng đạt 9,09 triệu tấn; ở nước ngoài 9 tháng ước đạt 1,47 triệu tấn).

Bên cạnh đó, do giá dầu thô trung bình 9 tháng qua đạt 74,6USD/thùng, vượt 24,6USD/thùng so với mức giá kế hoạch và tăng hơn 37% so với mức giá trung bình cùng kỳ năm 2017 nên tổng doanh thu toàn Tập đoàn 9 tháng đạt 449,1 nghìn tỷ đồng, vượt 20,1% so với kế hoạch 9 tháng; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 9 tháng đạt 81,4 nghìn tỷ đồng, vượt 52,1% so với kế hoạch 9 tháng và vượt 10,4 % kế hoạch năm.

Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ. 

Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp được đẩy mạnh theo đúng tiến độ đề ra. Dự kiến đến hết tháng 9/2018, Tập đoàn đã hoàn thành bán cổ phần lần đầu và tổ chức thành công đại hội cổ đông lần đầu của 3 đơn vị là PVOil, PVPower và BSR.

Công tác tái cấu trúc bộ máy Công ty mẹ - Tập đoàn được triển khai khẩn trương, mô hình quản trị của Công ty mẹ - Tập đoàn đã được tinh gọn, giảm bớt trung gian. Cùng với đó, Tập đoàn đã hoàn thành Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ở các đơn vị thành viên. Tập đoàn đã hoàn thành thoái vốn tại Công ty CP Bất động sản Dầu khí Việt Nam –SSG, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP).

Có thể bạn quan tâm